Houtsnippers – biomassa – houtchips – zaagsel

Houtsnippers worden verkregen door het versnipperen / hakselen van resthout dat vrijkomt uit de houtverwerkende industrie, alsmede het hakselen van hout dat vrijkomt uit bos-, boom- en landschapsonderhoud.

In de herfst wordt het hout volautomatisch versnipperd en machinaal naar de opslagruimte gebracht.  Een andere mogelijkheid is om de snippers machinaal te drogen in een drooginstallatie ( de Hargassner Powerbox, biogasinstallatie, solarinstallatie etc.).

Voordelen van het gebruik van houtsnippers:

Prijstechnisch gunstige brandstof met het hoogste comfort
lokale brandstof
Onafhankelijk van olie en gas
Levering brandstof door lokale partijen
Toegevoegde waarde blijft in de regio
Efficiënte en energiebesparende houtverwarmingsketels
Recycling van resthout

Brandstof volgens de specificaties:

Hargassner Industy Magno UF 200-600 kW
Houtsnippers EN ISO 17225-4 tot G50/P31S en houtpellets EN ISO-17225-2, Swisspellets DINplus, EN plus

Hargassner Industry Magno VR 200-600 kW
Houtsnippers EN ISO 17225-4 tot G50/P45S, tot W60/M60 en houtpellets EN 14961-2, EN ISO-17225-2, Swisspellets DINplus, EN plus

Hargassner Industry Magno SR 800-2.500 kW
Houtsnippers EN ISO 17225-4 tot G50/P45S, tot W60/M60 en houtpellets EN ISO-17225-2, Swisspellets DINplus, EN plus

Resthout
Resthout

 Resthout - Bosbouw
 Resthout – Bosbouw

Hout uit landschapsonderhout
Hout uit landschapsonderhout

Schoon afvalhout
Schoon afvalhout

Snelgroeiend hout
Snelgroeiend hout

Houtkrullen
Houtkrullen

Zaagsel
Zaagsel

Boomschors
Boomschors

Houtsnippers
Houtsnippers

Fact sheet houtsnippers

(EN ISO 17225-4)

Calorische waarde: 4 kWh/kg bei 25% W*
Bulkdichtheid:         200-250 kg/m³
Grootte:                    G30-G50/P16S-P45S (Klasse A1-A2)
Watergehalte:         W20-W60/M60 (klasse A1-A2)

Pellets
Pellets

Fact sheet houtpellets

(EN ISO 17225-2)

Calorische waarde: 5 kWh/kg
Bulkdichtheid:         650 kg/m³
Ø / lengte:                6 mm / ca. 5-40mm
Watergehalte:         w< 10%

*afhankelijk van het watergehalte van de brandstof varieert de calorische waarde
Voor drukfouten en andere fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.